Abelia mener:

«Driftstilskuddet til vitensentrene bør økes fra 3 millioner kroner pr senter til 5-6 millioner pr senter.»

Viktig investering for fremtiden

Søkningen til teknologi- og realfag innen høyere utdanning har bedret seg noe de siste årene, men det er fortsatt slik at vi vil trenge betydelig mer kompetanse på disse områdene i årene som kommer enn det vi for øyeblikket utdanner i Norge. Derfor er satsinger som kan motivere flere unge mennesker til å satse på disse fagene svært viktige investeringer for fremtiden.

Få mer ut av investeringen

Abelia mener at de åtte regionale vitensentrene kan spille en enda mer sentral rolle i dette informasjon- og motivasjonsarbeidet. De gjør allerede en formidabel innsats, men vi vil få mer ut av denne investeringen dersom skoleeierne, kommunene og fylkeskommunene, og statens nasjonale kompetansesentre blir flinkere til å samarbeide og utnytte de fysiske og kunnskapsmessige ressursene som allerede ligger i de regionale vitensentrene.

Sammen med Abelia har blant andre Norsk Industri, Statoil, Tekna, NHO, LO og NITO sendt lignende brev. Du kan lese brevet fra Abelia i sin helhet her.

Pressemelding fra Foreningen norske vitensentre

Foreningen norske vitensentre har selv sendt ut en pressemelding der de blant annet skriver: Statlig driftsstøtte til de åtte regionale vitensentrene i Norge må fordobles! Regjeringen følger ikke opp strategien for vitensenteretablering. Statens tilskudd er i gjennomsnitt pa ca 3 mill kr pr senter, mens strategien forutsetter 5 - 6 mill kr per senter. Regjeringens budsjettforslag for 2012 hadde de samme økonomiske rammer som i 2011, selv om antall sentre i full drift i nye bygg, økte med to allerede i 2011. Regjeringen sa her indirekte at vitensentrene var mindre viktige i 2012 og 2011 enn i 2010.

Les pressemeldingen i sin helhet her.

Les også utredningen som er laget om effekten av å drive vitensentre.

Les også Paul Chaffey sitt blogginnlegg: Sats på vitensentrene