- Skolen skal forberede barna på arbeidslivet. Det bør være like unaturlig med tavle og kritt i skolen som det er på en hvilken som helst arbeidsplass, sier Abelia-leder Paul Chaffey.

Elevorganisasjonen er enig med ham i at det er på tide med en omfattende teknologisk modernisering av skolen.
- En implementering av digitale hjelpemidler og spillbaserte løsninger i undervisningen er viktig både for å fremme læring og for å øke motivasjonen hos alle elever, mener leder Liv Holm Heide.

Senter for IKT i utdanningen, som jobber for bedre og mer effektiv IKT-undervisning i skolen, tror også på store positive ringvirkninger ved en mindre tavlebasert skole. - Min hypotese er at vi vil kunne klare å redusere frafallet i skolen ved å tilby flere læringsmåter og bruke spill og plattformer de unge er vant til, sier direktør Trond Ingebretsen. Han tror skolen nå står på randen av en digital omveltning. - Når vi ser tilbake om ti år, vil vi tenke at skolen har gjennomgått en revolusjon, sier han.

Les saken i sin helhet: Bytter ut tavle og kritt med nettbrett

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842