- Vi lever av kunnskap. I 1950 hadde vi 7 yrkesaktive pr pensjonist, i 2050 er tallet 1,7. For å møte behovene i helse- og omsorgssektoren og samtidig styrke innovasjon og utvikle et livskraftig næringsliv, må vi utdanne både flere fagarbeidere og flere forskere, både mestere og mastere, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Det samme sa han da han deltok i debatt om NIFUs nye undersøkelse. Undersøkelsen viser at masterstudenter får en relevant jobb innen 6 måneder etter endt utdanning. Det er med andre ord behov for dem. Nye tall fra SSB viser også at IKT-næringen vokser kraftig, og har et økt kompetansebehov i årene fremover.

Det er ingen hemmelighet at et høyt kunnskapsnivå og teknologisk innovasjon henger tett sammen. Det er heller ingen hemmelighet at høyt kunnskapsnivå gjør enkeltindividet mer omstillingsdyktig. Dette er egenskaper som vi er helt avhengige av fremover, fordi det meste av informasjon vi omgir oss med er mindre enn 15 år gammel. Det sies at kunnskap dobles hvert åttende år innen enkelte vitenskapsgrener. Kunnskapseksplosjonen skjer på alle områder – fra vitenskap, via produktutvikling til hverdagsutfordringer. - For å imøtekomme denne utviklingen, må vi utdanne både flere fagarbeidere og flere forskere, både mestere og mastere, gjentar Haugli.

At Haugli er opptatt av dette, har blitt fanget opp av flere. I dag, 4. juni, omtales Abelia på lederplass i DN, der det står: "Det er ikke rart at Abelia grøsser på ryggen av begreper som mastersyken". I tillegg til å grøsse på ryggen, har Abelia planer om å snu begrepet, og kalle det for mastermedisinen – eller kanskje til og med utdanningsmedisinen. Jo flere som blir med å ta denne medisinen, jo bedre!

Lørdag 7. juni hadde Håkon Haugli en variant av denne saken som innlegg i DN. Les det her.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025