Både nye ideer og bedre løsninger har grobunn i kunnskapssamfunnet. Investeringer som gjøres i høyere utdanning og forskning gir avkastning i høyt kvalifisert arbeidskraft og gir oss fremtidens løsninger på de store utfordringene. Ingen vet hva samfunnet trenger av kompetanse om 20 til 30 år. Det man derimot vet er at Norge trenger utdanningsinstitusjoner som leverer høyere kvalitet til det brede laget av studenter, og vi trenger noen som kan og vil bli verdensledende på sine felt.

Når den nye Kunnskapsministeren går inn døren til departementet, ønsker vi at det første som blir sagt er at; "Vi har tre utfordringer som må løses:"
1. Vi sprer oss for mye:Vi har et vell av institusjoner og fagtilbud over det ganske land. Det er om lag 240 000 studenter innen norsk høyere utdanning, fordelt på 75 institusjoner. Om lag halvparten av disse har færre enn 1000 studenter, og en fjerdedel har færre enn 200 studenter
2. Vi mangler spissene: Norge har ingen universiteter på listen over de 100 beste institusjonene i verden, og våre fremste læresteder falt noen plasser på siste års oversikt.
3. Vi har for lav gjennomføring: Nærmere 30 prosent av studentene som ble tatt opp til bachelorutdanning høsten 2008, hadde sluttet tre år senere

Deretter proklamerer Kunnskapsministeren at den nye regjeringen umiddelbart vil starte arbeidet med en egen stortingsmelding om studiekvalitet, fordi det er på høy tid. Kvalitetsreformen er 12 år gammel, og det er ikke gjort opp status for den siden 2008.

Vi mener at det viktigste den nye Kunnskapsministeren kan gjøre er å sørge for høyere kvalitet og relevans i høyere utdanning gjennom å innrette finansieringen slik at den stimulerer til bedre arbeidsdeling, internasjonalisering, bedre studieprogresjon og lavere frafall i utdanningene.

Kunnskapssamfunnet kommer ikke av seg selv. Vi må ha en aktiv kunnskapspolitikk som virkelig satser på høyere utdanning og som gir studenter mulighet til å yte sitt beste gjennom hele studietiden.
Hvis den nye regjeringen skal levere på sine løfter om mer kunnskap, kommer det til å koste. Det vil koste penger. Men det vil særlig koste mot. Mot til å skape forandring.

Det er det vi først og fremst ønsker oss fra vår neste kunnskapsminister. Mot.

Kronikken sto på trykk i Dagbladet tirsdag 17. september

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153