Det mener tydeligvis ikke Kunnskapsdepartementet, som har valgt ikke en gang å omtale rapporten på sin webforside. De har tvert i mot gjemt bort sine kommentarer blant små og store nyheter på en pressemeldingsside. Det er lite som tyder på at de er interessert i oppmerksomhet om de nedslående tallene fra OECD.

Av de viktigste punktene i oppsummeringen har vi spesielt merket oss:

  • Norge har OECDs tredje høyeste ressursnivå i utdanningssektoren, målt som årlig utgift per elev eller student korrigert for ulik kjøpekraft i landene i 2010
  • Blant de nordiske landene har Norge lavest antall forventede år tilbrakt i utdanning fra fem års alder (17,9 i Norge mot minst 19 i de andre nordiske landene). Deltakelse i utdanning for 20-29-åringer er snaut 30 prosent i Norge, mindre enn i resten av Norden. Norge er blant landene med minst økning siste 16 år
  • Norge har høyere ressursbruk per elev/student enn gjennomsnittet i OECD
  • Norge har lavere gjennomstrømning i høyere utdanning enn snittet i OECD. Den har holdt seg relativt stabil de siste årene. 59 prosent av studentene som går inn i høyere utdanning i Norge fullfører en grad, mot 68 prosent i OECD.
  • Gjennomføringen i høyere utdanning har gått ned fire prosentpoeng siden 2010.

Vårt viktigste fortrinn er kunnskapen i hodet og kompetansen i hendene hos norske arbeidstagere. Kunnskap utgjør 80 prosent av nasjonalformuen vår og det er da bekymringsfullt at vi forvalter denne formuen så dårlig. Det er grunn til å rope et varsku over det høye frafallet i norsk høyere utdanning, sier administrerende direktør i Abelia Paul Chaffey. 

- I et lite land må man velge ut noen satsingsområder. Om vi forsøker å være gode i alt blir vi ikke best i noe. Med verdens høyeste kostnader blir det umulig å opprettholde og videreutvikle et næringsliv i verdensklasse. Da rakner grunnlaget for velferdsstaten, sier Chaffey.

Siden 2003 har det blitt 35000 flere studenter i Norge.  Universitetene og høyskolene har en broket studieportefølje og kvaliteten i mange av studiene står seg ikke i møtet med utdanning fra andre land. Mange studier fungerer som melkekuer for institusjoner som konkurrerer om studenter til rimelig studieplasser med høy statlig finansiering. Samfunnets ressurser brukes på fagtradisjoner det ikke er etterspørsel etter.

- Det hjelper lite å sende stadig flere unge voksne på skolebenken om ikke kvaliteten i utdanningene øker. Derfor er det positivt at regjeringen har varslet en gjennomgang av utdanningene som tilbys. Spørsmålet er om de våger å utskrive riktig medisin, med mer spesialisering og spissing på utvalgte områder hvor Norge kan hevde seg internasjonalt, sier Chaffey.

Her finner du hele OECD-rapporten

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153