15.april er det frist for å søke opptak til norske universiteter og høyskoler. Men hva vet studentene om kvaliteten ved lærestedene? Og hva vet arbeidslivet om kvaliteten på de kandidatene som uteksamineres? Hvordan kan studentene foreta informerte valg uten mulighet til å vurdere og sammenligne kvaliteten på ulike studietilbud?

-Vi bruker om lag 24 milliarder kroner på høyere utdanning. Da har i første rekke studentene, men også arbeidslivet, behov for bred informasjon om hvordan studier og institusjoner fungerer, sa NHO-president Kristin Skogen Lund under åpningen.

Humankapitalen er vår største formue

Paul Chaffey skriver blant annet dette i sitt blogginnlegg: Dette handler blant annet om Norge som kunnskapssamfunn. Vår største nasjonale formue er ikke oljeformuen, men humankapitalen, den kunnskapen og kompetansen befolkningen har og som anvendes til å skape verdier. Da kunnskapsminister Kristin Halvorsen var finansminister pleide hun ved fremleggelsen av statsbudsjettet alltid å minne om at rundt 75 prosent av nasjonens formue er humankapital. Likevel vet vi langt mer om utviklingen i verdien av oljeformuen, hvilke investeringer vi gjør og hvilken avkastning vi har hatt, enn om utviklingen i humankapitalen i Norge. Det er ikke bra at det er slik når det først og fremst er anvendelse av kunnskap vi skal leve av i fremtiden, ikke penger på bok. Noe av det aller viktigste vi kan og bør være opptatt av å måle i denne sammenhengen er utviklingen i kvalitet på våre universiteter og høyskoler.

Studiekvalitet.no ble lansert og presentert på et frokostmøte i regi av tankesmien Civita torsdag 29. mars.

Studiekvalitet.no rangerer ikke utdanningsinstitusjonene, men kan brukes som et verktøy for å sammenligne kvaliteter ved ulike studieprogram. På nettsiden kan de som søker høyere utdanning, få informasjon om ulike utdanningsmuligheter i Norge.

Fakta om portalen

Portalen er et samarbeid mellom ni bedrifter og organisasjoner knyttet til næringsliv, akademia og organisasjonslivet: Tekna, NHO, Nordea, Abelia, NVE Systems Engineering Kongsberg, Telenor, Microsoft, Aftenposten og Civita.
Informasjonen som ligger til grunn for portalen, kommer fra tre kilder:

  • NIFUs kandidatundersøkelse; data på tilfredshet, lønn og andel i relevant jobb.
  • Samordna opptak; poenggrenser
  • Database for statistikk om høyere utdanning (DBH); data om attraktivitet/inntakskvalitet, gjennomstrømning og internasjonalisering