- Dette er "Lite prinsippielt", sier Paul Chaffey. Kunnskapsdepartementet har invitert til høring om nytt forslag til privatskolelov. Abelia har levert inn sitt høringssvar sammen med Forum for Fagskoler, Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) og de private videregående skolene Akademiet Norge, Sonans privatgymnas, og Treider Privatskole. På disse skolene går det til sammen over 4000 elever på videregående nivå.

Ønsker offentlig som hovedsak

- I hovedsak mener vi en sterk og god offentlig skole bør være hovedregelen, sier Chaffey. - Regjeringens forslag til ny privatskolelov hindrer utvikling av nye tilbud som kan utfordre den offentlige skolen. Det tror vi heller ikke den offentlige skolen er tjent med, sier Chaffey.

Eliteskoler for mer enn idrett

Chaffey har tidligere stilt spørsmålstegn ved at det bare er innenfor idrett det kan lages eliteskoler i Norge. - Hvorfor ikke opprette spesialiserte tilbud innenfor realfag? Spør Chaffey.

Hinder for faglig og pedagogisk utvikling

Organisasjonene bak høringsutspillet er spesielt kritiske til formuleringene rundt det regjeringen kaller "anerkjent pedagogisk retning". - Her har åpenbart regjeringen skreddersydd argumentene slik at nøyaktig Steinerskolen og Montessori-skolene skal bli godkjent, påpeker Chaffey.

Han påpeker paradokset i hvordan noe kan bli et pedagogisk alternativ hvis det allerede må være "utprøvd", "utførlig beskrevet", "velrenommert" og "relativt utbredt", som regjeringen krever. - Med disse kriteriene ville aldri Forsøksgymaset blitt godkjent!

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138