Hvordan møte det post-industrielle informasjonssamfunnets behov for kunnskap, kompetanse, entreprenørskap og innovasjon? Vi lever i en tid med raske endringer, eksponensiell vekst i kunnskap og informasjon, økt tilgjengelighet og global samhandling. Hvilke utfordringer møter utdanningssektoren nå, og hvordan skal de møte utfordringene? Vi peker på ulike trender, utfordinger, muligheter og tar debatten. Konferansen et samarbeid mellom Abelia, Handelshøyskolen BI, Amendor, Vox og arrangør Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning, NFF.

Praktisk informasjon

Datoene for konferansen er 12. - 13. november på det nye Expo-hotellet på Fornebu. Fullstending program kommer senest 31. august, påmelding fra 22. juni. Rabatter til og med 1. september.

Her kan du lese mer om Distruptive Education 2012.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138