Under Lørdagsrevyen 5. mai viste elever, lærere og rektor ved Akademiet Videregående i Bergen fram sin skole som bygger på en alternativ pedagogikk. I stedet for å hoppe fra fag til fag gjennom en hektisk og oppsplittet skoledag, så arbeider de med et fag av gangen. Resultatet blir økt faglig fordypning og bedre konsentrasjon hos elevene. Dette er en av de alternative metodene skolen benytter som bidrar til å gi et høyere læringsutbytte og bedre eksamensresultater. Denne alternative pedagogikken ble godkjent under den tidligere Friskoleloven, men blir ikke godkjent under den nåværende restriktive Privatskoleloven.

Alternativ pedagogikk – kun de over 100 år godkjennes

Den nåværende Privatskoleloven krever i realiteten at pedagogikken er mer enn 100 år gammel for å kunne godkjennes. Montesorri- og Steinerpedagogikk er i praksis de eneste som blir godkjent. – Begge er utmerkede pedagogiske retninger som ivaretar viktige behov. Men som på de fleste områder i samfunnet vårt, har det skjedd mange spennende nyvinninger i pedagogikken de siste 100 årene som også fortjener livets rett, sier styreleder i Forum for Friskoler Knut Erik Beyer-Arnesen.

Norges videregående skole med best læringsmiljø vil ikke bli godkjent under dagens Privatskolelov

Akademiet Videregående i Drammen kom best ut i Utdanningsdirektoratet sin undersøkelse om læringsmiljø blant landets over 400 videregående skoler. Men når de søker om å opprette nye skoler med samme høye kvalitet får de avslag under dagens Privatskolelov.

Mangfold stimulerer til utvikling

Som et svar på de gode resultatene til Akademiet har Drammen Videregående skole opprettet en egen forskerlinje for å møte samfunnsmessige behov og samtidig bli mer attraktiv. Dette er et godt eksempel på en positiv sirkel som viser hvordan innovative og nyskapende private skoler med høy kvalitet kan stimulere til tilsvarende utvikling i de offentlige skolene. På tilsvarende måte vil gode offentlige skoler stimulere private skoler til å utvikle et enda bedre læringsmiljø for at de fortsatt skal kunne være attraktive for elevene i sitt lokalmiljø. Resultatet blir en bedre skole for alle, sier styreleder i Forum for Friskoler Knut Erik Beyer-Arnesen.

Avliver myten om frislipp av private skoler

- Kun 3,7% av norske elever går i dag på private skoler. Og dette er etter det såkalte frislippet av private skoler under Bondevik II regjeringen. Det viser at det var ikke noe frislipp den gangen, og det vil heller ikke bli det nå. Derimot vil en gjeninnføring av Friskoleloven gi likeverdige muligheter for både offentlige og private skoler til å utvikle en skole med høy faglig og pedagogisk kvalitet. Norsk skole sliter fortsatt med at det faglige nivået er lavt i forhold til andre OECD-land. I tillegg bidrar den til å reprodusere sosiale forskjeller. Derfor er det viktig å slippe nye krefter til – for å utfordre og stimulere den offentlige skolen til å bli enda bedre, sier administrerende direktør i Abelia Paul Chaffey.

Se for øvrig innslaget på Lørdagsrevyen

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138