Fakta om undersøkelsen:

Utdanningsdirektoratet gjennomfører hvert år en elevundersøkelse – blant annet på videregående skoler. I elevundersøkelsen for 2011 deltok hele 405 av landets videregående skoler. Blant de 15 beste skolene kom Akademiet Videregående i Drammen ut som landets beste skole, og Noroff Videregående i Kristiansand som nr. 12 – best på Sørlandet. Begge er private skoler.

Elevundersøkelsen gir elevene muligheten til å si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel på skolen. Elevundersøkelsen kartlegger elevenes opplevelse av hvordan de trives på skolen, deres motivasjon for å lære, hvordan de opplever lærernes faglige veiledning, hvor tilfredse de er med elevdemokratiet på skolen og med det fysiske læringsmiljøet. I tillegg svarer elevene på spørsmål om utbredelse av mobbing på skolen. Elevene på 10. trinn og VG1 uttaler seg også om sin mulighet for medbestemmelse i fagene og om utdannings- og yrkesveiledningen de får. Det er NTNU Samfunnsforskning som gjennomfører elevundersøkelsen.

- Dette er svært hyggelig lesning, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, som er styreleder i Forum for fagskoler - Abelia. Men vi ser dessverre at i stedet for å la flere elever nyte godt av og utvikle seg i disse gode læringsmiljøene, så nekter regjeringen de samme skolene å ta opp flere elever og starte nye skoler, sier han.

Viktig med mangfold

Dette er en god illustrasjon på hvorfor det er viktig med et mangfold i utdanningstilbudene, og at det er mulig for elevene å velge alternativer til den offentlige skolen. Samtidig er det til det beste for alle at den offentlige skolen blir utfordret. Det vil stimulere alle gode krefter i de offentlige skolene til å bli enda bedre – til beste for det store flertallet av elevene som går der, sier Beyer-Arnesen.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138