Kunnskapsdepartementet etablerte i november 2009 en bredt sammensatt arbeidsgruppe med mål å foreslå et mandat for et nasjonalt fagskoleråd, etablere et nasjonalt fagskoleråd og arrangere en oppstartkonferanse for det nasjonale fagskolerådet.

Forum for fagskoler i Abelia har deltatt i denne arbeidsgruppen. Oppstartskonferansen finner sted 19.april i Utdanningsforbundets konferansesenter i Osterhaugsgaten 4A, Oslo.

Det arbeides å opprette tilknyttede fagråd hvor næringslivet kan fremme sine kompetansebehov ovenfor fagskoleutdanningen. Først ut er Abelias Råd for kreative virksomheter som bl.a. bidra med faglig råd innen design, Illustrasjon, multimedia, interiør og medie- og kommunikasjon.

Foruten at arbeidsgruppens resultat blir offentliggjort, blir det blir mange spennende innledninger som belyser fagskolen fra ulike perspektiv. Blant disse er Truls Wickholm, Kirke- utdannings- og forskningskomiteen, (AP), assisterende avdelingsdirektør i NOKUT Bjørn R. Stensby, Gudrun Grindaker direktør i KS og sist men ikke minst Paul Chaffey, leder i Abelia.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138