Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter.  Fagskolene er et praktisk og yrkesrettet alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Utdanningen blir utviklet i tett samarbeid med næringslivet, og kvalifiserer direkte til jobb.

Etter at NHO ved Helge Halvorsen har vært leder i rådets første funksjonsperiode, er det nå Benedikte Sterner i Samfunnspolitisk avdeling i LO som er nyvalgt leder for de kommende to årene. Knut-Erik Beyer Arnesen i Forum for fagskoler, Abelia, overtar nestledervervet.


- Det er spesielt tre saker som jeg vil arbeide for å samle Fagskolerådet om:

  • Fleksible overganger mellom fagskoleutdanningen og det øvrige utdanningssystemet
  • Synliggjøre fagskoleutdanningen som en attraktiv del av en karrierevei
  • Finansiering av all fagskoleutdanning

sier styreleder i Forum for Fagskoler, Knut Erik Beyer-Arnesen. Han føyer til at det i dag kun er halvparten av fagskolestudentene som nyter godt av offentlig finansiering. Det må også være mulig å ta med seg relevant kompetanse inn i fagskolen. Samtidig som kompetansen som oppnås i fagskoleutdanningen må gi uttelling i høyskole- og universitetsutdanningen.

Høyskolene er i dag primært opptatt av å bli universiteter. Samtidig har samfunnet et økende behov for kortere og mer spesialisert yrkeskompetanse. Dette åpner et stort uforløst potensial som fagskolene er spesielt godt egnet til å dekke, sier styreleder i Forum for Fagskoler og påtroppende nestleder i Nasjonalt Fagskoleråd Knut Erik Beyer-Arnesen.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138