Forslaget har sin bakgrunn i regjeringen Solbergs politiske plattform, der det fremgår at:

”Regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet. Skoler som oppfyller vilkårene skal ha rett til godkjenning, med mindre en helhetsvurdering tilsier at godkjenning vil gi negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Regjeringen vil vurdere kapitaltilskudd til etablerte friskoler for oppgradering av eldre bygningsmasse. Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne.”

- Dette er en gledelig nyhet, og noe Forum for friskoler har jobbet for lenge, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, som er styreleder for Forum for friskoler. Dersom det ikke skjer endringer i Privatskoleloven, mister vi aktører som kan bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer, sier Beyer-Arnesen, og trekker frem Lærlingekompaniet som et godt eksempel.

Lærlingekompaniet ønsker å starte videregående utdanning som gjør ungdom til dyktige fagarbeidere i kokk- og servitørfag. Det er mangel på kokker i Norge, og de har full støtte fra Kokkenes Mesterlaug i Oslo og NHO Reiseliv. Lærlingekompaniet kan vise til at hele 98% av deres lærlinger fullfører og tar fagbrevet. De kan dermed gjøre en viktig forskjell for en svak målgruppe som har meget høyt frafall fra videregående skole. - Men uten endringer i Privatskoleloven blir dette altså umulig, sier Beyer-Arnesen.

Du finner høringen i sin helhet på Kunnskapsdepartementets nettsider.

NHO er høringsinstans i denne saken.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138