– Tidlig innsats og individuelt tilpasset undervisning er viktige idealer i den norske skolemodellen, og her har digital læringsteknologi mye å bidra med. Det finnes en drøss av verktøy som responderer på den enkelte elevs læringsbehov, blant annet knyttet til dysleksi, i tillegg til teknologi som identifiserer risikoen for frafall. Spesialundervisningstimer kan ikke erstatte denne teknologien, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Utdatert skolemodell

Som Dagsavisen skrev i går, viser en ny rapport fra NOVA at elever som blir hengende etter i førsteklasse, også er de som henger etter senere i skoleløpet. I den forbindelse har Arbeiderpartiet presentert en fempunktsplan for skolen hvor de blant annet foreslår å øke lærertettheten for 1. til 3. trinn.

Politikerne må tenke nytt, mener Haugli.

– Vi har prøvd å løse frafallsproblemet i 20 år, og da er det et tankekors at skolene ikke benytter seg av verktøy som er tilgjengelige og som det er bevist at øker elevenes mestring, sier han.

– Fremgangsmåten med at læreren forteller og eleven lytter er utdatert. I dag går alle rundt med en dings i lomma som gir dem all informasjonen de trenger, og da er det viktigere at elevene lærer hvordan de kan tenke kritisk i bruken av informasjonen, sier Haugli.

Ligger bak Slovenia

Ifølge Haugli viser en internasjonal undersøkelse at Norge ligger bak land som Slovenia i digitale ferdigheter, og at danske lærere bruker teknologi fire ganger så mye som norske. Kun 8 prosent av norske elever har daglig tilgang til PC i undervisningen, ifølge Haugli.

– Det bør være en vekker for den norske skolen, sier han.

Se til Danmark

Den norske innkjøpsmodellen er en viktig årsak til at digitale læringsverktøy ikke finner veien inn i klasserommet, mener Abelia-sjefen.

– Nasjonal Digital Læringsarena har i praksis monopol på markedet. Dermed kommer man aldri i en situasjon hvor man kan sammenligne verktøyene, og det hemmer mulighetene for utvikling, sier han.

Ifølge Haugli har Norge mye å lære av Danmark.

– I Danmark har de etablert en innkjøpsordning som både er dynamisk og hvor kvalitetssikringen av læringsmidlene er ivaretatt. Det er en åpen markedsplass hvor hver enkelt skole kan få tilgang til de digitale midlene de mener er hensiktsmessige, sier han.

Denne saken ble publisert i Dagsavisen fredag 28. august 2015.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025