Det sier fagsjef for utdanning i Abelia, Knut Erik Beyer-Arnesen.

Kunnskapsdepartementet har vurdert å flytte enheten for godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT til Felles studieadministrativt senter (FSAT) sammen med en del andre tjenester rettet mot høyskoler og universiteter.

- NOKUTs enhet har god kontakt med norsk nærings- og arbeidsliv. Det er viktig fordi norsk næringsliv er avhengig av å hente kompetanse fra utlandet for å være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt. Hvis enheten blir flyttet, frykter vi for at dette vil få negative konsekvenser for norsk arbeids- og næringsliv, sier Beyer-Arnesen.

Han sier at resultatet kan bli redusert kvalitet og økt saksbehandlingstid på 3-5 måneder, slik det var for noen år siden.

- Den gang gikk norske bedrifter og institusjoner gikk glipp av nødvendig ekspertkompetanse. Den kraftige økningen i flyktningstrømmen tilsier også at det vil være ekstra viktig at dette systemet fungerer slik at vi kan få flyktningene raskest mulig ut i jobb, sier Beyer-Arnesen.

Han påpeker at hele 90 prosent av NOKUTs tjenester rundt godkjenning av utenlandsk utdanning er rettet mot arbeids- og næringslivet. Når godkjenning av fagutdanning og fagskoleutdanning kommer på plass vil denne andelen øke ytterligere.

- Vi mener NOKUT bør ha nasjonale godkjenningsordninger for både utenlandske fagutdanninger, fagskoleutdanninger og høyskole- og universitetsutdanning, sier Beyer-Arnesen.

Her kan du lese hele Abelias høringsuttalelse i et pdf-dokument 

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138