Forum for fagskoler har sammen med Norsk Forbund for Fjernundervisning og Norske Fag- og Friskolers Landsforbund levert en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet ifm. revidering av ISCED - internasjonal statistikk for utdanning i regi av UNESCO.

De viser til ”Anbefaling til Kunnskapsdepartementet om fagskoleutdanningenes forhold til EQF og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk”. Rapporten konkluderer bl.a. med at: at videre arbeid tar utgangspunkt i fagskoleutdanningene naturlig hører hjemme på EQF-nivå 5 og 6.”   Med utgangspunkt i denne rapporten og prinsippet om "best fit" så foreslår vi at:

  • 2-årig fagskoleutdanning plasseres på nivå 6
  • Øvrig fagskoleutdanning plasseres på nivå 5

Dette løser samtidig utfordringene med de store variasjonene i varighet som fagskoleloven åpner for - fra et halvt til to år.

Ifm. revisjon av Fagskoleloven i 2007 ga en enstemmig stortingskomité følgende føringer i sin innstilling: ”Komiteen vil bemerke at fagskoleutdanning på samme måte som utdanning ved universiteter, høyskoler og vitenskapelige høyskoler er en tertiærutdanning og er et reelt alternativ til disse.” Dette medfører at nivå 4 ikke er aktuelt, da det ikke ligger på et tertiært nivå.

Se for øvrig vedlagt høringsuttalelse.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138