I UNIOs undersøkelse mener et stort flertall at kommuner bør bruke kommersielle private tilbydere av barnehager og helse- og omsorgstjenester. På spørsmål om de også ønsker tilbud om kommersielle private skoler svarer hele 41 prosent at de ønsker det i "stor grad" eller "i noen grad", mens bare 28 prosent svarer "ikke i det hele tatt".

De rødgrønnes kampanje har fått god drahjelp av NRK Brennpunkt, som i en unyansert reportasje kom med kritikk av svenske friskoler basert på et feilaktig grunnlag. Mytene om den svenske friskolen er i ferd med å etablere seg som sannheter. Vi ønsker derfor å avlive to av de mest seiglivede mytene om den svenske friskolen slik at den framtidige debatten om privatskoler baserer seg på fakta.

Myte I: Svenske friskoler fører til dårligere faglige resultater.
Fakta: Sverige faller på Pisa-rankingen på tross av de gode og stigende resultatene i de svenske friskolene i det siste ti-året. Forskning viser at på steder hvor offentlige skoler blir utfordret av private skoler oppnår de offentlige skolene bedre faglige resultater enn på steder hvor det kun er offentlige skoler.  Valgfrihet fører til bedre kvalitet for alle.

Myte II: Svenske friskoler fører til økt segregering.
Fakta: Segregering har lite med den svenske friskolereformen å gjøre. I svenske grunnskoler er andelen innvandrere 20 prosent i friskolene og 18 prosent i de offentlige skolene. Tilsvarende på videregående er andelen innvandrere 16 prosent i friskoler og 17 prosent i offentlige skoler.

Videre har den norske debatten om privatskoler en tendens til å peke på at det private alternativet kun er et tilbud for de få. Realiteten er imidlertid at private tilbud faktisk er med å stimulere den offentlige skolen til å bli bedre. Privatskolen Akademiet videregående i Drammen har to år på rad kommet på topp i læringsmiljø i elevundersøkelsen blant landets over 400 videregående skoler. De har meget gode faglige resultater og kun tre prosent frafall. Her har den offentlige skolen mye å lære.
Drammens Tidende skriver i sin leder 13. august: "Drammen er nemlig ikke bare et eksempel på at privatskoler er et populært supplement til den offentlige skolen, men at de gjør den offentlige skolen bedre."  … "Da Drammen videregående skole opprettet den såkalte forskerlinjen, var begrunnelsen svært tydelig: Skoleledelsen i fylkeskommunen uttalte den gangen at den offentlige skolen var utsatt for konkurranse fra de private skolene. De måtte konkurrere på kvalitet…"

Det er interessant at folket ikke lar seg påvirke av den negative kritikken av privatskoler som har vært kjørt i aviser, tv og radio. Kanskje er det slik at de positive erfaringene med private barnehager gjør at folk ser at privat drift ikke er noe å være redd for? Private tilbydere kan tvert i mot være et positivt supplement som bidrar til valgfrihet og mangfold. Selv om de private alternative skolene kun favner tre prosent av norske elever, så har de også en viktig funksjon ved at de bidrar til nytenking. På den måten utfordrer og stimulerer de utviklingen i den offentlige skolen. De utgjør ingen trussel, men er tvert i mot en ressurs som bidrar til å gjøre den offentlige skolen bedre.

Denne kronikken sto på trykk i Dagens Næringsliv 26. september 2013

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138