Tror du at MOOC – Massive Open Online Courses – med gratis studietilbud fra bl.a. Stanford, Berkeley, MIT og Harvard kan være en mulighet i stedet for en trussel for norske utdanningsinstitusjoner? Og at høyere utdanning vil oppleve store endringer i årene som kommer? Da kan deltakelse i næringslivsdelegasjonen være noe for deg.  Det vil også være anledning til å møte venturekapitalister og høre hvilke teknologier og trender de vurderer som mest interessante framover.

I tillegg vil det være egne næringslivsseminarer der norske bedrifter kan diskutere med ledende amerikanske bedrifter og forskere:

  • It-sikkerhet, utfordringer og løsninger, der Nasjonal Sikkhetsmyndighet deltar fra Norge sammen med næringslivet
  • Neste generasjons roboter og automatisering, der ambisjonen er å koble de ledende norske klyngene innen maritim og offshoreteknologi med de ledende miljøene i USA.
  • Big data og grønne datasentre.

Det blir også mulighet til å delta på ulike bedriftsbesøk, blant annet hos Tesla Motors, og det vil være anledning til å bruke oppholdet til å avtale bilaterale møter med bedrifter i USA. Programmet er under stadig utvikling og vil bli oppdatert fortløpende.

Dersom du tror at dette er interessant for din bedrift – les mer her:

Kontaktperson hos Abelia er Knut Erik Beyer-Arnesen (knuterik@abelia.no)

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138