NRK ble bedre da TV2 kom på lufta. Det sitter langt inne å erkjenne gevinstene – særlig når det handler om privat og offentlig skole. Hva er det vi er så redde for?

Næringslivet skaper verdier som gjør det mulig for oss i Norge å opprettholde et trygt og godt samfunn. For å skape disse verdiene er vi avhengig av et næringsliv som er konkurransedyktig i den globale økonomien. Den aller viktigste innsatsfaktoren er høykompetent arbeidskraft som kommer ut av et utdanningssystem som utdanner elever og studenter på et minst like høyt nivå som våre konkurrenter. Dette er ikke tilfelle i dag. Norge ligger etter på internasjonale undersøkelser både med hensyn til faglige resultater og når det gjelder frafall på videregående skole. I følge OECD  sin rapport Education at a Glance, som ble publisert denne uken,  ligger Norge helt i bunnsjiktet ifm gjennomføring på videregående skole – med et frafall på 43% etter normert tid og 28% etter 5 år.

På Dagsrevyen 27. august uttalte kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas at konkurransen fra TV2 har vært helt avgjørende i NRK for å skape bedre holdninger, være mer framoverlent og skape god kvalitet for seere. Det er effekten av at monopoler blir utfordret.

I Norge har vi private skoler som utfordrer de offentlige skolene ved å tilby en alternativ pedagogikk og noen også et alternativt innhold – f.eks. de internasjonale skolene.  De bidrar også positivt med gode læringsmiljøer, gode faglige resultater og lavt frafall. I Utdanningsdirektoratet sin elevundersøkelse for videregående skoler kom Akademiet Videregående Drammen ut med best læringsmiljø blant landets 400 videregående skoler både i 2011 og 2012. Skolen har et frafall på 3% mot 30% i de offentlige skolene. I 2012 har de godt følge av 5 andre private skoler blant de 15 beste skolene i opplevd læringsmiljø, til tross for at skolene deres representerer kun 7% av elevene.  De internasjonale skolene yter også et viktig bidrag, og er en forutsetning for at norsk næringsliv skal klare å tiltrekke seg vital kompetanse i hard konkurranse med andre land i verden.

I stedet for å utnytte de erfaringene og resultatene fra disse skolene som en positiv stimulans til utdanningssystemet, opplever de å bli aktivt motarbeidet av myndighetene når de søker om å utvide antall skoleplasser eller opprette nye skoler. En søknad om å opprette realfagsgymnas, som et viktig virkemiddel til å møte det sterkt økende kompetansebehovet innen realfag og teknologi, ble nylig avslått. NTNU har problemer med å skaffe dyktige internasjonale forskere fordi de internasjonale skolene i Trondheim ikke får lov å prioritere skoleplass til barna deres, samtidig som det er satt begrensninger for antall plasser.

Dette har ikke Norge råd til. Det er trist om rent ideologisk motstand mot privatskoler skal forhindre elevene fra å få et best mulig tilbud. Vi ønsker ikke å motarbeide offentlige skoler, det er tvert imot viktig for næringsliv og samfunn at kvaliteten heves der. Gode private skoler bidrar til bedre offentlige skoler gjennom å utfordre dem, slik TV2 utfordret NRK.  Konkurransen stimulerer de offentlige skolene til å bli enda bedre og sikrer bedre resultater og høyere gjennomføringsgrad – til beste for både samfunnet og elevene.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138