De fikk høre spennende og engasjerte innledere fra skoler og utviklere av læringsteknologi. Fredrik Bjørge Hansen fra Childrens International School i Fredrikstad (CIS) fortalte levende om hvordan elevene hadde hver sin Ipad og de integrerte digital læremidler i undervisningen i de fleste fagene. CIS benytter IB sin problembaserte læringsmetoder, og iPad'en ble således også brukt til å søke fram informasjon og lage presentasjoner.

Rolf Assev fra WeWantToKnow fortalte om hvordan spillbasert læring engasjerer barn og demonstrerte hvordan selv 4-åringer kan lære seg algebra. På tross av dette sliter de med å komme inn på skolemarkedet i Norge, og må i stedet henvende seg til foreldrene og ikke minst skoler i andre land.

Ivar Berg fortalte om Microsoft sin forskning på gode læringsmiljøer og hvordan bruk av teknologi generelt og læringsteknologi spesielt kunne bidra til økt læringskvalitet. Spesielt la han vekt på de 21. århundrets ferdigheter.

Her finner du Bergs presentasjon

Hans Petter Røkholt fra Conexus fortalte om hvordan Big Data kan brukes til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev og forebygge frafall i videregående skole. Han presiserte at teknologien aldri kunne overta lærernes rolle, men var et godt egnet verktøy som gjorde det mulig for lærerne å gjøre jobben enda bedre. Forutsetningen var at teknologien ble utviklet i samarbeid med pedagogene og på deres premisser.

Her finner du Røkholts presentasjon

Trond Lindefjeld avrundet ved å presenterer Karmøy kommune sin helhetlig satsning på læringsteknologi. Denne inkluderer satsning på infrastruktur sammen med et lærerløft som inkluderer både digital kompetanse og pedagogisk kompetanse i bruk av digitale læremidler og læringsteknologi.

Her finner du Lindefjelds presentasjon

Kåre Verpe fra NHO ledet seminaret og den etterfølgende paneldebatten. Der ble foreleserne utfordret på hvordan man må legge til rette for bedre og økt bruk av læringsteknologi i norsk skole. Det ble påpekt at det var avgjørende med en helhetlig satsning som inkluderer nettverk, utstyr, digitale læremidler og systemer og ikke minst heving av lærerne sin kompetanse. Ifm det siste ble det påpekt at med noen få gode unntak så har ikke dagens lærerhøyskoler den nødvendige kunnskap til å foreta dette kompetanseløftet – enten det dreier seg om utdanning av nye lærere eller etterutdanning av dagens lærere.

Du finner et opptak av seminaret her

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138