- Det er gledelig at Regjeringen setter kunnskap på dagsorden, men jeg er skeptisk til at politikere kan vedta hva fremtidens kompetansebehov i arbeidslivet vil være, sier administrerende direktør i Abelia, Paul Chaffey.

Regjeringen fastslår at den økonomiske aktiviteten i Norge og i resten av verden blir stadig mer kunnskapsintensiv. Derfor vil Regjeringen legge frem en stortingsmelding om hvordan utdanningssystemet skal møte krav og behov i framtida.

I en kompetansemelding er det nødvendig at Regjeringen evner å tenke overordnet. Vi er enige med den norske Regjeringen at fokus i større grad bør være på kunnskap og mennesker. Vi har hatt knapphet på arbeidskraft og særlig kunnskapsarbeidskraft over lengre tid. Nå er det skapt et tidsvindu for strategiske kunnskapsinvesteringer både i næringsliv og i forskning. Det er mennesker og kunnskap som er vår viktigste ressurs når vi skal ut av krisen og skape nytt næringsliv.

- Samtidig er det mye du ikke kan planlegge. Det er den eksisterende og framtidige kompetansen som er med på å definere morgendagens arbeidsliv, ikke motsatt. Norge må utdanne mennesker som kan være både innovative og kreative. Utdanningen må utvikle framtidige arbeidstakere til å være både omstillingsdyktige og kunne jobbe på tvers, sier Chaffey.

Meldingen må videre adressere de utfordringene finanskrisen har satt oss i. Vi burde vende blikket til våre naboland, og la oss inspirere av hva Sverige og Finland gjorde tidlig på 90-tallet. De la opp til en endring i næringsstruktur ved å investere tungt i forskning og innovasjonstiltak. Den sittende Regjeringen i Danmark har besluttet at de skal være et førende vekst-, kunnskaps- og etableringssamfunn. Regjeringen har gitt utdannelse, forskning, innovasjon og entreprenørskap topp-prioritet. Samtidig vil de styrke og internasjonaliseres universitetene. Det er slik du sikrer kompetanse for framtida.

I økonomiske nedgangstider er det en fare for at universitetene blir oppsamlingsplass for alle som mister jobben eller ikke får jobb og at kvaliteten går ned. Vi bør gjøre det motsatte og investere mer i spisse satsninger. Abelia ønsker et kunnskapsbasert Norge. Det innebærer først og fremst at norsk, høyere utdanning og forskning må styrkes. Dette vil være avgjørende for å sikre en høykompetent arbeidsstyrke, og for å sikre at vi i Norge både har tilgang til-, og kan nyttegjøre oss av forskningsbasert kunnskap som i hovedsak utvikles utenfor Norges grenser.