Internasjonale skoler bidrar både til et kulturelt mangfold, samtidig som de utøver samfunnsoppdrag som er viktig for verdiskapningen i norsk arbeids- og næringsliv. Deres elever tilegner seg økt kulturell forståelse og solide språkkunnskaper.

På Oslo International School vil prinsesse Ingrid Alexandra møte elever fra 49 forskjellige land og lærere og personale fra 21 forskjellige land. Hun får ta del i et rikt kulturelt mangfold som vil bidra til å gi henne et nytt og annerledes perspektiv på vår egen kultur. Foreldrene til klassevennene hennes vil være utenlandske eksperter og forskere som norske bedrifter er helt avhengige av for å kunne konkurrere i den globale økonomien. Hvis ikke Norge kan tilby internasjonale skoler risikerer vi at de velger å reise til et annet land. Andre elever vil være norske. Deres foreldre arbeider kanskje for internasjonale norske selskaper, som f.eks. Statoil og Jotun, hvor de veksler mellom arbeid i Norge og i utlandet. Også disse er avhengige av et tilbud om internasjonal skole for sine barn slik at de får tryggheten av å følge samme skolesystem uavhengig av hvilke land de bor i.

Nytt internasjonalt næringsliv vokser frem over hele landet, og mange av de globale medarbeiderne trenger et internasjonalt skoletilbud for sine barn. Derfor er det ikke lenger kun internasjonale skoler i de store byene. Flere steder tar lokalt næringsliv initiativ til å opprette internasjonale skoler, dette ser vi i dag i næringsklyngene i Fredrikstad, Kongsberg, Sandefjord, Porsgrunn, Arendal, Ålesund, Stjørdal og Tromsø.

Resultatene fra Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse og nasjonale prøver viser at de internasjonale skolene holder høy faglig og pedagogisk kvalitet. De har derfor også en stadig økende popularitet hos norske elever og foreldre. Ved Childrens International School i Fredrikstad og Kongsberg International School er det f.eks. flere års venteliste for å komme inn.

Alle elevene ved internasjonale skoler lærer norsk, enten som fremmedspråk eller som morsmål, der skolen følger den norske læreplanen. Tverrfaglighet kjennetegner undervisningen, og mange integrerer digitale læremidler i undervisningen. Elevene blir respektfulle, kunnskapsrike, reflekterte, globale individer og godt rustet til overgang til en annen internasjonal skole et annet sted i verden. At flere tar høyere utdanning i utlandet, er også viktig for Norge. De internasjonale skolene er også et godt første skritt på den veien.

De fleste av de internasjonale skolene er godkjent under privatskoleloven og mottar offentlige tilskudd. Foreldrene betaler rundt 2000 kroner i måneden, i underkant av hva en barnehageplass koster. Andre, som Oslo International School, er godkjent under Opplæringsloven. De mottar ikke offentlig tilskudd, men får til gjengjeld større frihet til å organisere undervisningen. De internasjonale skolene kommer ofte i klem mellom kravene fra de internasjonale organisasjonene som de er godkjent av og norske myndighetskrav.

En utfordring er muligheten til å holde av plasser til elever gjennom året.  Næringslivet følger ikke nødvendigvis den norske skolekalenderen, og da er det ikke sikkert barnet kan starte i skolen når det er forventet. Elever som starter etter 1. oktober er heller ikke berettiget til offentlig tilskudd. Selv om internasjonale skoler er godkjent under privatskoleloven så mottar de ikke tilskudd for det første året på videregående. Norsk lovgivning og regelverk er ikke tilpasset behovene til elever ved de internasjonale skolene – på tross av at de er politisk ønsket og løser oppgaver som er viktige for Norge.

Staten gir i dag tilskudd til kommuner og fylkeskommuner for elever som går ved skoler godkjent under opplæringsloven, men gir ikke noe videre til de internasjonale skolene. Internasjonale skoler godkjent under opplæringsloven, og som derav ikke mottar offentlige tilskudd, ønsker å se et likhetsprinsipp inkludert i rammeverket som åpner for tilskudd slik at driften kan utøves på like økonomiske vilkår og dermed muliggjøre at tilbudet kan være åpent for alle.

Vi ser fram til at regjeringene oppfyller løftene i regjeringserklæringen om å legge forholdene bedre til rette for internasjonale skoler i Norge.

Les innlegget i Aftenposten her - Slike elever trenger Norge

Les også: Lederintervju med Janecke Aarnæs, rektor ved Oslo International School

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138