Organisasjonens nyvalgte leder, Tor Erik Høydahl Eriksson er svært fornøyd med at fagskolestudentene nå har en mulighet til å bli hørt. Det er særlig tre saker som blir viktig for han å jobbe med i det kommende året:

  • Spre informasjon om fagskolen og fagskolestudenters meninger
  • Styrke fagskolesektoren
  • Støtteordningen fra lånekassen

- Vi opplever i dag at støtten fra lånekassen ikke reflekterer de reelle utgiftene til fagskolestudentene. Offentlig finansiering blir et viktig tema for oss fremover, sier Eriksson.

Samarbeid med interesseorganisasjoner

- Vi har hatt et godt samarbeid med både Nasjonalt fagskoleråd og Forum for fagskoler i tiden før stiftelsesmøtet. Dette samarbeidet ønsker vi å opprettholde og ta vare på relasjonene som allerede er tilstede, sier Eriksson.

Selv valgte jeg en fagskole fordi jeg er en praktisk anlagt person. Dermed ble fagskolen et helt naturlig valg for meg. Fagskolen har en undervisningsform som gir det beste utgangspunktet for å oppnå det jeg vil, sier Eriksson som studerer til å bli musikkprodusent. Som leder av ONF representerer jeg alle fagskolestudenter, uansett fagretning. Vi står sammen og vil kjempe for at vår stemme blir hørt, avslutter han.

En viktig brikke på plass

Med etablering av en studentorganisasjon for fagskolestudenter er enda en viktig brikke på plass i arbeidet med å få en bærekraftig fagskolesektor med fokus på høy kvalitet. Forum for Fagskoler ser fram til å samarbeide med ONF. Deres stemme vil gi ekstra tyngde i viktige saker for fagskolesektoren som finansiering, synliggjøring og åpning av utdanningsveiene inn og ut av fagskoleutdanningen, sier styreleder i Forum for Fagskoler Knut Erik Beyer-Arnesen.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138