Sannheten er at svenske friskoler har stigende Pisa-resultater som ligger på et signifikant høyere nivå enn både norske og svenske offentlige skoler. At Manifest Analyse stadig gjentar usannheter, får være en ting.

Verre blir det når ledende politikere i SV og Ap henger seg på. Sist ute var nestleder i Ap, Helga Pedersen (Dagsavisen 8. oktober).

Hadde de tatt seg bryderiet med å gå til kildene, hadde de fort kommet fram til at mens de svenske friskolene har hatt stigende Pisa-resultater på 2000-tallet, har de offentlige svenske skolene dessverre hatt synkende resultater. Oppsiden er at forskning viser at steder hvor offentlige skoler blir utfordret av private skoler, oppnår de offentlige skolene bedre faglige resultater enn på steder hvor det kun er offentlige skoler.

Fakta er at det er foretatt til sammen fire Pisa-undersøkelser som måler kunnskapsnivået i lesing, matematikk og naturfag på 2000-tallet - i 2000, 2003, 2006 og 2009. I den siste Pisaundersøkelsen hadde Norge en gledelig liten bedring, mens Sverige opplevde det motsatte. I praksis betyr det at Norge nå kategoriseres til å ligge på samme nivå som Sverige. Norge er nå tilbake på samme nivå som i 2000, da vi fikk det mye omtalte Pisa-sjokket. Men ser vi perioden under ett, lå Sverige signifikant over norsk nivå på alle tre fagene i 2003 og 2006, og i naturfag i 2000. Med tanke på at den svenske friskolereformen ble innført i 1992, er det tydelig at det svenske friskolesystemet kombinert med offentlige skoler har gitt langt bedre faglige resultater enn den norske fellesskolen.

I 2006 uttalte daværende statssekretær

Lisbeth Rugtvedt at «det er ikke forskning som ligger til grunn for vår politikk, men en tro på den offentlige fellesskolen.» Men dersom målet er å utvikle en bedre norsk skole med gode læringsmiljøer som gir gode faglige resultater, vil vi anbefale å slutte med skremselspropagandaen og å ta vekk de ideologiske skylappene.

Utdanningsdirektoratet gjennomfører årlige elevundersøkelser som måler læringsmiljøet i norske skoler. Sett i stedet i gang et forskningsprosjekt som har til formål å trekke ut «best practice» fra skolene som lykkes, som andre skoler kan bygge videre på. Da kan det være at noen synes det er overraskende at 6 ut av de 15 beste videregående skoler er private, selv om private videregående skoler kun står for 7 prosent av elevmassen. Men da ville i alle fall resultatene være bygget på kunnskap og forskning, og ikke bare tro.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138