For å møte morgendagens kunnskapsutfordringer må vi styrke læring gjennom kreativitet og kompetanse, og legge til rette for en skole som utløser hver enkelt elevs unike potensial.

Møter elevene der de er

Nye digitale læringsverktøy muliggjør opplæring der hver elev kan møte utfordringer og få oppgaver tilpasset sitt nivå, samtidig som vi beholder kvaliteten som ligger i et felles læringsmiljø. Et eksempel er det norskutviklede mattespillet Dragonbox, der barna lærer matte i sitt eget tempo, på en engasjerende måte og samtidig får skreddersydde utfordringer avhengig av ferdighetsnivå. Et annet norsk eksempel er Kikora. Politikere og lærerorganisasjoner nøler likevel med å ta de nye mulighetene inn i klasserommet. Og valgkampen har i liten grad tatt fatt i dette. – Slik sitter vi og ser på at barn og unge risikerer å droppe ut av skolen eller å bli hengende etter, bare fordi vi ikke evner å ta i bruk eksisterende verktøy, sier Bjørgum.

Samler aktørene

Onsdag 18. september inviterer Abelia til åpen diskusjon på arrangementet Kokepunktet på 657 i Oslo. Vi har invitert inspirerende personer fra både arbeidsliv og skole som har inngående kunnskap om hvordan vi kan utvikle en lærende skole og et lærende samfunn, sier Bjørgum. 

Når vi vet så mye om hva som fremmer læring, og vi vet hvilke utfordringer som ligger i fremtidens  arbeids- og samfunnsliv, er det merkelig at vi ikke gjør mer med det, sier Bjørgum. Allerede på 80-tallet viste forskning at den beste læringen finner sted en-til-en, når lærer og elev kan jobbe direkte sammen. Vi vet også at barn lærer på ulike vis og i ulikt tempo. De nye læringsverktøyene muliggjør derimot opplæring hvor hver elev kan møte utfordringer og få oppgaver tilpasset sitt nivå. 
Tenk bare hvilke effekter det vil ha for eksempelvis frafall i videregående skole og dropouts fra arbeidslivet om barn får oppleve lærelyst og personlig mestring fra første dag i første klasse. Det er dette den politiske debatten om skolen bør handle om, ikke om en er for eller imot karakterer i barneskolen, mer disiplin eller innføring av skolemat, avslutter Bjørgum

Les mer om Kokepunktet 18. september her

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842