Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for friskoler
Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for friskoler

Forum for friskoler frykter at sensor lar seg påvirke av hvilken skole som står som avsender på eksamensbunken.

Elevens navn er ukjent for sensor. Men hvilken skole eleven går på er ikke hemmelig, noe Forum for friskoler vil ha slutt på.

- Det er for å sikre likebehandling av elevene gjennom en mest mulig objektiv vurdering, hvor kun innholdet er i fokus. Nå som eksamenen i stadig større grad gjennomføres elektronisk, er ikke dette lenger et praktisk problem, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen.

Lar seg påvirke

Aftenposten har satt søkelys på at private skoler er «snillere» med karakterer enn offentlige, hvis man ser på hva elevene fikk til standpunkt og eksamen. En oversikt viser også at avviket mellom standpunkt og eksamen i norsk varierer veldig. At skolen er kjent for sensor kan være en del av forklaringsbildet, mener Beyer-Arnesen.

Du kan lese hele saken "Frykter urettferdige sensorer" i Aftenposten

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138