Fakta om INTA:

Integrating Global Talent (INTA) er et fellesprosjekt som Abelia har vært med på å dra i gang. Prosjektet har som mål å kartlegge internasjonale studenter i Norge: Hvor de ender opp etter studiene og hvilken nytte Norge har av dem. Øvrige deltakere er NHO, Akademikerne, Tekna, Forskningsrådet og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Analyseselskapet Damvad utfører prosjektet som ventes ferdig i mars.

Tallene fremgår av en ny undersøkelse. 79 prosent oppga at de har dratt tilbake til hjemlandet. Den resterende andelen oppgir "et annet land enn hjemlandet". Over 1000 internasjonale masterstudenter som tok graden i Norge mellom 2007 og 2011 svarte på undersøkelsen.

Abelia er blant initiativtagerne til prosjektet International Global Talent (INTA) som ser på den internasjonale kompetansen som allerede er i Norge (se faktaboks). I mars legges det frem en rapport, som skal bidra til å hjelpe Norge til å holde på de gode hodene. Målet er å sikre oss at flere av disse hodene blir igjen.

– Til enhver tid er det 15.000 internasjonale studenter i Norge, men lite er gjort for å få dem til å bli etter endte studier. Det har ikke Norge råd til. Det er dårlig økonomi å utdanne dem og deretter sende dem tilbake til hjemlandet for at de skal konkurrere mot oss på markedet, sier Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver i Abelia.

Abelia er opptatt av å skape en mer helhetlig politikk på området. - I dag jobbes det stykkevis og delt med dette spørsmålet i ulike departementer. Vi kommer til å fremme flere forslag til tiltak. Det går for eksempel an å se til Canada der internasjonale studenter får tre år oppholdstillatelse etter fullført mastergrad i landet, sier han.

Les saken fra DN her.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842