Fakta om fagskoleutdanningen:

Er en praktisk og yrkesrettet udanning som bygger på videregående skole og er et alternativ til høgskole- og universitetsutdanning. Fagtilbudet spenner over et bredt felt fra administrative, merkantile, tekniske, helse, kreative, media, multimedia, kommunikasjon til IKT-fag. Utdanningen, som har en varighet fra et halvt til to år, er godkjent av NOKUT – nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Det er i dag mer enn 1.300 godkjente fagskoletilbud fra over 100 skoler med om lag 16.000 studenter.

Vel 80 studenter fra omkring 50 fagskoler landet rundt deltok på oppstartkonferansen i Lørenskog. De valgte et interimsstyre som skal jobbe mot et formelt stiftelsesmøte som vil bli avholdt tidlig neste år.

Initiativ fra Nasjonalt Fagskoleråd

Tora Aasland har lenge etterlyst en studentorganisasjon for fagskolestudenter. Forum for fagskoler har derfor sammen med NHO og LO, og med støtte av Norsk Studentorganisasjon, tatt initiativ til å etablere organisasjonen. Etter søknad fra Nasjonalt Fagskoleråd har Kunnskapsdepartementet på kort varsel bidratt med de nødvendige midlene.

For norske arbeidsgivere er dette viktig. Det er et stort behov for utdanninger med så stor fleksibilitet og muligheter til å svare på kompetansebehov i arbeids- og næringsliv. - Det er derfor gledelig at det nå ser ut til å bli en sterkere satsing på fagskolen, sier seniorrådgiver i NHO og leder for Nasjonalt Fagskoleråd, Helge Halvorsen.

Øke engasjementet

– Målet med en egen organisasjon er å øke fagskolestudentenes engasjement. Det er tverrpolitisk enighet om at fagskolene vil spille en stadig mer sentral rolle i kunnskapssamfunnet. De vil med stor troverdighet fremme behovet for bedre finansiering av fagskoleutdanningen, samt mer fleksible overganger mellom fagskoleutdanning og høyskole- og universitetsutdanning. Derfor er det viktig at fagskolestudentene får en egen organisasjon og et talerør både i debattene og for å bli hørt overfor myndighetene, sier styreleder i Forum for fagskoler Knut Erik Beyer-Arnesen.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138