Fagskoleutdanningen er en praktisk og yrkesrettet utdanning over et halvt til to år som bygger på videregående opplæring. Fagtilbudene spenner over et like stort spekter som høyere utdanning. Det er grunn til å tro at mange av studentene som faller fra i høyere utdanning kunne hatt større nytte av en kortere, praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning, sier Beyer-Arnesen. 

Sløseri

Men halvparten av fagskoleutdanningene er ikke finansiert, og derfor velger studentene etter økonomi i stedet for deres behov og interesser. For den enkelte student, samfunnet og næringslivet er det store frafallet et sløseri med tid og ressurser, sier Paul Chaffey.

Norsk studentorganisasjon, NSO, har beregnet at bare frafallet på ingeniør- og lærerutdanningen – 8% av studentmassen - koster samfunnet minst 224 millioner kroner. Et viktig bidrag på veien vil derfor være å finansiere alle fagskoletilbudene.

Stipend på lån til skolepenger

Forum for fagskoler har ovenfor Kunnskapsdepartementet og Stortinget foreslått en rimelig og kostnadseffektiv løsning. Rundt 6000 fagskolestudenter har i dag ingen finansiering. Dersom det ble innført en ordning med stipend på lån til skolepenger, så ville dette koste 229 mill. dersom det ble gitt en 70 % stipendandel for studenter som fullfører og består, sier styreleder i Forum for fagskoler Knut Erik Beyer-Arnesen. Sammenlignet med de 25 milliarder som ble bevilget til UH-sektoren i 2011, så representerer dette i underkant av 1 prosent. Avhengig av hvor høy stipendandelen blir, så vil dette kunne innbære en kraftig stimulans for studenter som søker fagskoleutdanning i Norge til en relativt beskjeden kostnad. Det vil også være en god investering for samfunnet i arbeidet med å redusere milliardkostnadene som det store frafallet i høyere utdanning medfører. I tillegg vil man få flere kompetente fagfolk raskere ut i arbeidslivet som bidrar med skatteinnbetalinger til fellesskapet.
 

Les saken "Flere hopper av studiene" i Aftenposten
Les Paul Chaffey sitt blogginnlegg "37 prosent frafall i høyere utdanning"

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138