Abelia deltok selvfølgelig, da temaet treffer midt i kjernen av vår visjon om å være en drivkraft for kunnskapssamfunnet.

President i NHO Tore Ulstein, som holdt åpningsinnlegget, fremhevet at det var ”summen av alles læringsliv som utgjør den viktigste verdiskapingen i dette landet.”  Næringslivet er avhengig av et godt kunnskapssamfunn, og han var derfor bekymret for særlig tre utfordringer i dagens Norge. Det høye frafallet i videregående utdanning, det lave ferdighetsnivået i skolen og det dårlige samsvaret mellom utdanning og arbeidslivet.

Statsminister Erna Solberg var tydelig om at det er kunnskap som er fremtidens olje, og berømmet NHO for et viktig tema. For henne og regjeringen var det innlysende at kunnskapssamfunnet var avhengig av næringslivet, og vice versa.

Abelia mener at kunnskap skjer hele livet, og at en tidlig innsats er viktig for å utvikle Norge i fremtiden. Derfor var professor ved UiS, Mari Reges innlegg særlig oppløftende. Rege presenterte meget spennende forskning fra USA som viser at ekstra oppfølging i barnehagen har slående effekt i senere utdannings og arbeidsliv. Hennes bilde om at tilegnelse av kunnskap kan sammenlignes med effekten av renters rente, var meget godt og treffende for anledningen.

Både OECD ved Andreas Schleicher, NIFU ved Sveinung Skule og Hans Henrik Scheel fra SSB kunne vise interessant statistikk om hvordan det står til i dagens utdannings- og arbeidsliv i Norge. Samtlige hadde også gode refleksjoner på hva som skulle til for å snu noen av de negative trendene.

Før lunsj ble publikum virkelig introdusert for læringslivet, da Møller Bil skolen hadde en live fremvisning av mekanisk ”reparasjon” av en EL-Bil på scenen. To av skolens medarbeider fikk vise frem sin kompetanse og fortelle om sitt læringsliv. Meget inspirerende.

I uken før konferansen har direktør i NHO, Kristin Skogen Lund foreslått mange konkrete tiltak for å løfte kunnskapssamfunnet. Noen av disse ble møtt med applaus i den offentlige debatten, mens andre har fått motstand. Det beviser at utviklingen av kunnskapssamfunnet fortjener debatt. Abelia håper debatten vil fortsette i etterkant av konferansen, og vi ønsker å bidra til kunnskap skal være den sentrale drivkraften både for kunnskapssamfunnet og læringslivet.

Læringslivet var lagt til Norsk Opera og Ballett, og du kan se alt fra konferansen på konferansens egne nettsider.

 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842