Kristin Halvorsen har rett i at Norge ikke utdanner spesielt mange med doktorgrad. Sverige og Finland utdanner dobbelt så mange pr 1000 innbygger som oss. Dette er et stort problem. Skal vi dekke det reelle behovet må det utdannes 800 - 1000 kandidater flere enn det som utdannes i dag.

Eva Grinde har rett i at det kommer mange til Norge for å ta en doktorgrad. Dette er ikke et problem. De blir i økende grad værende og er en viktig ressurs. Problemet er heller at det er for få i Norge som tar doktorgrad. Det var for eksempel kun en norsk søker blant 96 søkere til doktorgradsstipend innen petroleum ved Universitetet i Stavanger. Dette er alvorlig. Den nasjonale kunnskapsallmenningen kan være i ferd med å forvitre.

Med verdens høyeste kostnadsnivå må norske bedrifter være bedre enn de vi skal konkurrere med. Et næringsliv med flere doktorgrader er bedre i stand til å gjøre nasjonal og internasjonal forskning relevant for innovasjon og verdiskaping. Andre land satser langt mer på forskning og doktorgrader som motor for omstilling enn oss.

Det er helt nødvendig å øke doktorgradsproduksjonen i Norge. Kristin Halvorsen bør ikke være fornøyd med dagens situasjon. Det tar lang tid å få fram en doktorgrad. Det er ingen grunn til å vente med å styrke innsatsen.

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 29. april 2013