Under NHOs kompetansedag møttes Kristin Halvorsen, kunnskapsminister, Kristin Skogen Lund, adm. direktør, NHO, Kristin Clemet, daglig leder, Civita, Trond Markussen, president NITO og Marianne Aasen, leder KUF-komiteen på Stortinget til debatt om utdanningen i Norge. Debatten ble ledet av Paul Chaffey som innledningsvis påpekte at dette er det beste panelet vi kan få når det gjelder utdanningspolitikk.

Debatten kretses rundt tre hovedområder:

  • Etterspørsel på kompetanse
  • Frafall fra videregående skole og høyere utdanning
  • Samarbeid mellom skole og næringsliv

Kunnskapsministeren startet med å si at det er vanskelig å spå for framtida. - I dag kan vi ikke med 100 prosent sikkerhet si hva det vil være behov for i framover. Derfor er det risikabelt å bare satse på en retning. Yrker som vi i dag ikke vet om kommer til å dukke opp. Da kan det være en helt annen form for kompetanse det er behov for.

Trond Markussen, president i NITO påpeker at dersom vi tar utgangspunkt i situasjonen slik den er nå, tar vi ikke feil. Vi trenger flere ingeniører. - Realfag og ingenøryrket må framsnakkes, sier han.

Marianne Aasen, leder for KUF-komiteen trakk frem viktigheten av yrkesfag. - Vi må gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag, sier hun. Det må ikke være slik at man føler man har gått i en felle dersom man velger yrkesfag. Det må åpnes opp for flere valgmuligheter.

Kristin Clemet, daglig leder i Civita, sier: - Det tar lang tid å snu politikk og holdninger. Ettersom trendene forandrer seg og søkremassene til de ulike fagene endres er det viktig å ikke glemme de fagene som blir "upopulære". Fag med få søkere er også fag som det forskers mindre på. Det kan på sikt være skjebnesvangert, sier hun.

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO er enig i at det må tenkes langsiktig om utdanning. - Samtidig er det et par ting vi vet med sikkerhet i dag, sier hun. Vi vet at ting må lages. Vi trenger folk i helse- og omsorgssektoren og vi blir mer internasjonale. Vi må tørre å komme med noen konrete forslag selv om vi ikke kan være sikre på at de vil treffe akkurat slik vi hadde tenkt.

Fredag 15. mars legger Kunnskapsdepartementet fram På rett vei - stortingsmelding om kvalitet og mangfold i fellesskolen. - I denne meldingen vil yrkesfagene få større oppmerksomhet enn det de har fått i de siste 20 årene kunne Halvorsen allerede i dag avsløre.

Les også flere saker fra NHOs Kompetansedag på nho.no

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842