Da kan det være en god ide å ansette en trainee eller lærling med utdannelse innen medier og kommunikasjon.

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon formidler dyktige og motiverte kandidater til bedrifter som ønsker å utvikle medarbeidere til skreddersydde oppgaver. Disse har bakgrunn fra enten videregående skole (Medier og Kommunikasjon) eller høyskole/universitet (bachelorgrad).

Felles for alle er at de er spisskompetente innen design og produksjon av papirbaserte og/eller digitale medieprodukter, og behersker «state of the art» programvare og verktøy for dette formål. Dette kvalifiserer dem for arbeid i mange ulike bransjer og i dag har vi lærlinger innen reklame-/produksjonsbyråer, forlag, filmselskaper, grafiske bedrifter, aviser og virksomheter med in-house markeds- og kommunikasjonsavdelinger.   

I korthet går modellen ut på at bedriften ansetter en kandidat med ønsket kompetanse og lønner denne som lærling. Opplæringssenteret tar seg av det administrative knyttet til lærlingavtalen og tilbyr diverse kvalifiserende kurs i løpet av læretiden. Etter 2 år går lærlingen opp til en avsluttende prøve og etter det kan bedriften velge å ansette kandidaten, eller avslutte arbeidsforholdet.

Fordelen for bedriften er man får tilført ny, fremtidsrettet kompetanse gjennom kandidater som er topp motiverte for å tilføre arbeidsgiveren en merverdi og samtidig utvikle seg faglig. Vår erfaring er også at lærlingene etter kort tid er produktive og inntektsskapende.

Kontakt Opplæringsseteret for visuell kommunikasjon for å få mer informasjon om ordningen, høre hvilke kandidater de kan tilby eller få referanser på bedrifter med gode erfaringer.

Se også nettsiden medielærling for mer informasjon

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138