Myte 1: Privatskoler er eliteskoler for barn av velstående foreldre

En fersk undersøkelse fra NOVA om "Kunnskapsløftet og ulikhetene i skolekarakterer" slår fast at foreldrenes sosioøkonomiske status er den viktigste forklaringen til forskjeller i elevenes karakterer. Effekten av foreldrenes bakgrunn er langt sterkere i den offentlige skolen enn i den private, og er derfor en særlig utfordring i den offentlige skolen. I tillegg har denne effekten vært økende under de årene som de rødgrønne har hatt ansvar for utdanningspolitikken.
Skolepengene på en privatskole koster mellom 1000 og 1900 kr. i måneden. Til sammenligning er maksprisen på barnehager 2330 kr. per måned, altså vesentlig høyere. I den grad regjeringen mener at barnehagene er økonomisk tilgjengelig for norske foreldre, så er også privatskoler det.

Myte 2: Den offentlige fellesskolen sikrer høy kvalitet for alle

Det er mange gode offentlige skoler. Men kvaliteten varierer fra skole til skole. Og noen ganger slår det helt feil, der klager fra elever og foreldre ikke når frem. Da er det viktig for barna og foreldrene å vite at de har et alternativ. Så sent som 8. juni skrev Nordlys at "mobbing og uro i de kommunale skolene i Nordreisa har ført til at mange foreldre har sendt barna sine til privatskoler. Der har elevene fått et nytt liv."
For foreldrene og barna løser den private skolen et akutt problem. Samtidig bidrar det til å sette søkelys på den offentlige skolen, slik at ansvarlig skoleeier kan ta tak i problemene og gjøre skolen til en bedre skole for barna og lokalsamfunnet for øvrig. Tilsvarende har fritt skolevalg i Oslo gitt til en klar kvalitetsheving av den offentlige skolen.

Myte 3: Friskolesystemet i Sverige fører til dårligere Pisa-resultater enn i Norge

Det er foretatt tilsammen fire Pisa-undersøkelser som måler kunnskapsnivået i lesing, matematikk og naturfag 2000-tallet – i 2000, 2003, 2006 og 2009. I den siste Pisa undersøkelsen hadde Norge en gledelig liten bedring, mens Sverige opplevde det motsatte. I praksis betyr det at Norge nå kategoriseres til å ligge på samme nivå som Sverige. Norge er nå tilbake på samme nivå som i 2000 da vi fikk det mye omtalte Pisa-sjokket. Men ser vi perioden under ett lå Sverige signifikant over norsk nivå på alle tre fagene i 2003 og 2006, og i naturfag i 2000. Med tanke på at den svenske friskolereformen ble innført i 1992, så peker det i retning av at det svenske friskolesystemet har gitt langt bedre faglige resultater enn den norske fellesskolen.

Målet er høy faglig og pedagogisk kvalitet for all utdanning

Norge er et høykostland og må konkurrere i en global økonomi. Vi kan ikke konkurrere på lave kostnader men må i stedet konkurrere på kvalitet og evne til omstilling og innovasjon. Det siste betyr at norsk skole må holde ekstra høy kvalitet, og bedre enn den Pisa og lignende undersøkelser viser at vi har i dag. Pisa-undersøkelsene viser at vi ikke oppnår det ved å gi den offentlige skolen monopol på all utdanning.

Les debattinnlegget i VG "Tre myter om privatskoler"

Les også Paul Chaffey sitt blogginnlegg "Flere elever på private skoler med Halvorsen"

Les alle kommentarene som har kommet etter debattinnlegget i VG

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138