Abelia mener: 

  • At regjeringen snarest må sikre reell likestilling av digital og analog kommunikasjon i regelverk, skatteordninger og tilskuddsordninger.
  • Offentlig IKT-forskning må bli et satsingsområde i Langtidsplanen for forskning
  • Det må tilrettelegges for reell tilgang og deling av offentlig informasjon