Å endre pensjonsordning vil de aller fleste bedrifter oppleve som komplisert, det er mye å sette seg inn i, dialogen med de ansatte er normalt vanskelig, endringer kan innebære store tap i framtidige inntekter. Dessuten oppfatter de i mange tilfeller tjenestepensjonen sin som en opparbeidet rettighet, noe de har krav på som en del av lønnsbetingelsene. Et sentralt spørsmål vil derfor være hvorvidt en bestemt pensjonsordning kan sies å være en individuelt opparbeidet rettighet, sier Abrahamsen.

Det har vært en strøm av bedrifter som har endret tjenestepensjonsordninger de siste årene. Men mange har også dette arbeidet foran seg. Bedriftene har ventet på nye tjenestepensjonsprodukter og siden dette har trukket i langdrag, er inntrykket mitt at flere og flere vurderer overgang til innskudd, sier Birgit Abrahamsen. Med økte sparerammer, som mest sannsynlig blir vedtatt også for innskuddsordningene har innskuddspensjon fått ny aktualitet, sier hun.

Viktig forarbeid

Før man går løs på prosessen er det viktig å sjekke eventuelle juridiske forpliktelser som kan være nedfelt i arbeidsavtaler eller tariffavtaler. Eventuelle hindringer må ryddes av veien hvis det er mulig. Når dette er gjort må man gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte.

Det verste er når prosessen trekker i langdrag. De tillitsvalgte vil aldri være fornøyd, de vil ha flere drøftingsmøter, mer dokumentasjon og involvering av eksterne rådgivere. Erfaringen er at tvistemuligheter benyttes hvis det er et alternativ.

Viktig å gjennomføre uansett

- En vellykket pensjonsendring handler om god kommunikasjon, sier Abrahamsen.

Når alt oppleves som tungt og vanskelig, er det viktig å stå på og gjennomføre. Livet går videre…., sier hun.

Birgit holdt innlegg på NHOs forsikringskonferanse 2013. Der sa hun blant annet at NHO og Abelia er imot tariffesting av pensjon, fordi tariffavtaler blir stående selv om samfunnet endrer seg.

Du finner alle presentasjonene fra forsikringskonferansen her

Her kan du lese hele saken "Vær på vakt ved pensjonsbytte" fra DN 13. november. Her deler også Abelias medlemsbedrift Niva noen av sine erfaringer fra prosessen med å endre pensjon.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265