Fakta:

Manglende oppdatering av registerne kan føre til tap av AFP og således utløse erstatningsansvar for arbeidsgiver overfor arbeidstaker, etterfakturering av betydelige premiekrav fra ordningene mv.

Retten til AFP er avhengig av ansettelse i virksomhet med tariffavtale. Hvor søkeren er/har vært ansatt følger av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret). Vilkåret om tariffbundet virksomhet følger av NHOs medlems- og tariffavtaleregister. Dette er to separate registre, og medlemsbedriften må selv sørge for oppdatering av begge registerne.

Foretaket har en lovpålagt plikt til å melde til AA-registeret:

  • etablering, flytting eller opphør av enhet eller virksomhet,
  • salg eller overdragelse av virksomhet til annen enhet,
  • endringer i enheten eller virksomhetens navn,
  • flytting til eller fra utlandet eller utenlandsk kontinentalsokkel,
  • endring i ansettelsesforholdet.

Tariffavtalene blir registrert gjeldende for den enkelte enhet eller virksomhet (org. nr. bedrift), og ikke for foretaket (org. nr). Det er derfor svært viktig at NHO får melding om opprettelse eller avvikling av enhet eller virksomhet med eget org. nr bedrift i det enkelte foretak (org. nummer). Opplysninger om dette kan du blant annet finne på Altinn. I melding til NHO må det særskilt opplyses om endringen er en virksomhetsoverdragelse, da dette etter arbeidsmiljøloven kap 16 har betydning for tarifforholdet. Utsendelse av premieinnbetalingene til Fellesordningene er også basert på opplysninger fra disse to registerne.

Vi håper på forståelse for viktigheten av dette. NHO har ikke tilgang til opplysninger fra AA-registeret. Vi oppfordrer bedriftene til fortløpende å sende oss melding om endringer. Dette kan gjøres på medlem@nho.no.

Saken er kopiert fra NHOs nettsider

Har du spørsmål kan du kontakte:

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265