- Vi må huske på hva dagens situasjon er: alle arbeidstakere er omfattet av pensjon fra folketrygden som er selve grunnpilaren i vårt pensjonssystem. I tillegg er alle bedriftene forpliktet til å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. På toppen av dette har de fleste ansatte i bedrifter som er tariffbundet mulighet til å få AFP, en ordning som NHO forøvrig ønsker skal gjelde for alle arbeidstakere.

- I sum har norske arbeidstakere gode pensjonsordninger. Det vi nå trenger er å styrke bedriftenes konkurranseevne, ikke nye kostnadsdrivende ordninger for våre bedrifter, sier Kristin Skogen Lund.

- Vi trenger tiltak for å få folk til å stå lengre i jobb, blant annet må offentlig sektor gjennomføre pensjonsreformen, sier Skogen Lund.

Gårsdagens vedtak i NHOs representantskap om at pensjon ikke kan tariffestes har fått bred medieomtale.