Fakta:

NHO og Abelia har fremforhandlet meget konkurransedyktige betingelser for pensjon for sine medlemmer. Storebrand ble valgt som leverandør. Direktør Knut Dyre Haug, Storebrand, er en av de mest kjente kommentatorene på dette området.

Knut Dyre Haug; er pensjonsreformen så viktig for våre medlemmer?

-Pensjonsreformen treffer oss alle, uansett, men kraftigere jo yngre du er. Målet om økonomisk bærekraft kan oversettes med at staten skal spare penger gjennom lavere utbetalinger til alderspensjon fremover, samt økte inntekter gjennom høyere yrkesdeltakelse for eldre arbeidstakere. Alle har fått større ansvar for egen økonomi som pensjonist.

Litt mer konkret, hva består reformen i?

-Den nye folketrygden legger viktige føringer for hvordan pensjonssystemet skal være; opptjening alle de årene du jobber, incentiver til å jobbe lenger gjennom fleksibel overgang mellom arbeid og pensjon samt deling av kostnadene ved økende levealder.

Men hva koster den økte fleksibiliteten?

- Fleksibiliteten en har fra 62 år har mange fått med seg. Færre vet at det å ta ut pensjon tidlig betyr lavere årlig pensjon resten av livet. Differansen mellom å ta ut pensjon fra 62 kontra å vente til 67 er ca 25 %. Det er fint med valgfrihet, men det vil være en fordel å kjenne til alternativene før en blir for gammel til å gjøre noe med det.

Og fremover?

-De viktigste avklaringer for bedriftsbetalt pensjon i privat sektor er nå gjort. Bedrifter kan nå velge mellom tre modeller; ytelsespensjon, innskuddspensjon eller tjenestepensjon. Ytelse er en ordning der arbeidsgiver forplikter seg til å yte en bestemt prosentandel av sluttlønn. Bedriftene går gjerne bort fra ytelsesordninger, og de må tilpasses de nye rammebetingelsene. Men de vil sannsynligvis kunne bestå.

-Innskuddspensjon er det nå ca 1.2 millioner ansatte i privat sektor som har. Disse ordningene fikk fra nyttår nye regler, som setter bedriftene bedre i stand til å tilby pensjonsnivå på linje med f.eks. offentlig sektor. Tjenestepensjonen er en hybridmodell, som ligger mellom de to andre. Tanken er at denne varianten kan overta for ytelsespensjoner, uten at for mye av sluttresultatet er avhengig av avkastningen underveis.

Hva legger bedriftene vekt på?

-Når en bedrift skal velge pensjonsordning, er det mange hensyn å ta. For arbeidsgivere er det selvsagt et kostnadsspørsmål, men vel så viktig kan det være å ha kontroll og forutsigbarhet. Innskuddspensjon gir dette. Avtalen bedriften inngår med Storebrand eller andre er simpelthen hvor mange prosent av lønnen bedriften skal spare for de ansatte - og avtalen er i gang!

Og de ansatte?

-Her er det stort sett sammenfallende interesser; oversiktlig og forutsigbart er viktig også for dem. I tillegg bør den ansatte være mer interessert i hvor mye arbeidsgiver sparer fremfor hva slags pensjonsordning en har. Innskuddspensjon med høy sparing, god forvaltning og lave kostnader gir høy pensjon og mye pensjon for pengene.

Kontaktperson Frøystein Johansen

froystein.johansen@abelia.no

+47 922 53 959