Hvordan ser forslaget til tjenestepensjonsregelverk ut nå? NHO inviterer medlemmer til informasjonsmøte den 17. oktober kl 0930 – 1100.

Proposisjonen har enkelte endringer i forhold til det som ble foreslått i utredningene fra Banklovkommisjonen. Se NHOs kommentarer om proposisjonen for nærmere detaljer.

Mange har ventet på nærmere avklaring etter at Banklovkommisjonens forslag til nye tjenestepensjonsprodukter tilpasset pensjonsreformen (fase II, NOU 2012:13) og overgangsregler (fase III, NOU 2013:3) ble lagt frem juni 2012 og januar 2013. Nå skjer ting raskt, og det kan komme ikrafttredelse av nytt regelverk for høyere maksimale sparerammer for innskuddspensjon og nytt regelverk for tjenestepensjoner ("hybrider") allerede fra 1.1.2014.

Møtet egner seg best for de som allerede har noe kjennskap til Banklovkommisjonens forslag til nye tjenestepensjonsregelverk. F.eks. bedrifter som vurderer overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, eller det nye tjenestepensjonsproduktet.

Presentasjonen vil bli holdt av NHOs representant i Banklovkommisjonen, Kristin Diserud Mildal. Kom gjerne med spørsmål underveis, eller i etterkant.

Dere vil også kunne høre om proposisjonen på NHOs forsikringskonferanse på Sundvolden 5. og 6. november 2013.

Meld deg på informasjonsmøtet her.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265