Gavepensjon er:
Gavepensjon kan sees på som en ”gave” fra bedriften til den ansatte eller tidligere ansatte. I de fleste tilfeller kommer den som utbetaling i tillegg til AFP. Det finnes ulike ordninger – noen bedrifter har en fastsatt gavepensjon til alle som går av med AFP, mens andre utbetaler gavepensjon under visse forutsetninger. Gavepensjon kan også gis i spesielle situasjoner, som for eksempel nedbemanning. Da også kjent som sluttpakke.

Med pensjonsreformen får den enkelte mulighet til selv å styre uttak av pensjon fra fylte 62 år, gitt at man har nok opptjening. Abelia og NHO har vært i samtale med flere bedrifter som har forskjellige løsninger for gavepensjoner. Spørsmålet om hva de bør gjøre med disse dukker stadig opp.

Abelia og NHO anbefaler

Anbefalingene går i retning av at dette kan være en anledning til å rydde opp i gamle avtaler. Det er viktig å tenke gjennom hvordan egne ordninger fungerer, og hvilke formål ordningene en gang i tiden kom på plass for å dekke. Kan det være slik at behovet for en gavepensjonsordning er bortfalt i forbindelse med pensjonsreformen?

Ny AFP-modell

Dersom bedriften har benyttet gavepensjoner i tilknytning til uttak av AFP etter gammel ordning, er det viktig å huske på at med AFP etter ny modell kan den ansatte jobbe fritt ved siden av uttak av AFP. Avtaler som kobler det å ta ut AFP frivillig med å få gavepensjon kan derfor ha utspilt sin rolle i det nye systemet.

HR-nettverk på LinkedIn

Noen bedrifter lurer på hva andre bedrifter planlegger å gjøre når det gjelder gavepensjon. Dersom dette også gjelder deg, kan vi anbefale å følge meningsutvekslingen som er startet av spesialrådgiver i NHO Kristin Diserud i NHOs HR-nettverk på LinkedIn.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265