4. oktober oppfordret NHO bedrifter med ytelsespensjon til å vurdere å legge om sine pensjonsordninger til innskuddspensjon. Bakgrunn var mulige forslag om ny regulering av fripoliser. Det er nå avklart at de fryktede delene ikke vil fremmes.

Det opprinnelig ventede forslaget fra Banklovkommisjonen kunne gitt bedriftene høye kostnader og økt ansvar for blant annet rentegaranti ved utstedelser av nye fripoliser. NHO har vært svært tydelige på sitt syn i denne saken og er nå godt fornøyde med den utviklingen saken har tatt. Vi ser nå frem til at Banklovkommisjonen i tiden fremover vil prioritere arbeidet med å tilpasse tjenestepensjonsordningene til pensjonsreformen.

NHO vil selvsagt også ivareta bedriftenes interesser i den videre politiske behandling for å forhindre at unødige belastninger veltes over på våre medlemmer. Dette følges tett i de pågående prosessene med tilpasning av regelverket for tjenestepensjoner.

Det er viktig at bedriftene løpende vurderer sine forpliktelser på pensjonsområdet. Vi ser at det blir kostnadsøkninger for ytelsespensjonsordninger (bl.a. nedsatt maksimal beregningsrente fra nyttår) og det ventes endringer som følge av Banklovkommisjonens arbeid med tilpasning til pensjonsreformen. Vi vil følge saken tett og legge ut nødvendig informasjon på våre nettsider
 

Hentet fra NHOs hjemmesider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265