Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år, med intensjon om å senere øke den til 75 år. Det åpnes for bedriftsinterne aldersgrenser på 70 år. Det kunngjorde arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) i et møte med partene i arbeidslivet tirsdag.

Dette er ikke i tråd med det NHO mener er riktig for å øke konkurransekraften og få folk til å stå lenger i jobb.

- Dette er symbolpolitikk og har liten betydning for å få flere til å stå i jobb. Det er fordi de fleste har forsvunnet ut av arbeidslivet tidlig i 60-årene. Det er mot denne gruppen innsatsen må settes inn, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Tvert i mot kan forslaget virke mot sin hensikt ved at det kan redusere attraktiviteten til seniorer i arbeidslivet og vanskeligjøre nødvendige omstillinger.

Behold dagens grense

NHO mener at arbeidsmiljølovens nåværende grense for stillingsvernet på 70 år bør beholdes.

- Det er viktig å huske på at 70-års grensen ikke er til hinder for videre arbeid hvis arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om dette, sier Oppegaard.

En heving av aldersgrensen må følges av endringer i seniorers særrettigheter som kun er knyttet til alder, noe regjeringen foreløpig ikke har gitt signaler om.

- Det er verdt å merke seg at LO også mener at arbeidslivet er tjent med en aldersgrense på 70 år av hensyn til forutsigbarhet og en verdig avgang for den ansatte, sier Oppegaard.

Denne saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588