De nye endringene innebærer at utestasjonerte, gitt at visse vilkår er oppfylt, nå kan opparbeide ansiennitet i AFP-ordningen. Endringene trådte i kraft fra 26.1.2012, og gis virkning for AFP-søknader som har uttakstidspunkt fra og med 1.1.2012.

Dette er en viktig endring for bedrifter som har utestasjonerte. Siden seniorene i bedriften ofte er en aktuell gruppe for utestasjoneringsoppdrag så vi at det var problematisk at regelverket medførte at mange mistet muligheten til å få AFP hvis de dro ut. NHO har derfor jobbet for å få tilpasset regelverket på dette området, og er svært fornøyde med løsningen som nå ligger på bordet.

Bedriften må søke!

Det er viktig å være klar over at bedriften må søke om at alle utestasjonerte arbeidstakere i foretaket skal være omfattet av Fellesordningen for AFP. Hvis søknaden skal omfatte tidligere utestasjoneringsopphold gjelder fristen 31. mai 2012. Vi anbefaler at bedriften setter seg grundig inn i informasjonen fra Fellesordningen da det er kriterier knyttet til bl.a. ansettelsesforholdet, medlemskap i folketrygden og utestasjoneringssted.

Nærmere informasjon og søknadsskjema, samt oppdaterte vedtekter, finner dere på Fellesordningens hjemmeside.

Informasjon og søknadsskjema (under fanen "Rett til AFP?" og deretter "Utestasjonering")

Vedtekter (under fanen "Regelverk")

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265