Nikolaisen var tydelig på at Statsbygg har stort fokus på Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, miljø, energi, avfall, BIM, Lean, arkitektur og estetikk ved anskaffelser og at pris ikke er avgjørende. Han pekte på at viktige temaer fremover vil være bærekraft- og klimautfordringen, endrings- og transformasjonsutfordringen samt kunnskaps- og innovasjonsutfordringen. Statsbygg har også en bevisst holdning til både kontraheringsformer og kontraktsmodeller fremover. Det vil bli en mindre spredning og i stedet satses det på å rendyrke noen modeller. Samtidig erkjennes det at en "one size fits all"-modell ikke eksisterer.

Kontraktsstrategien utvikles i dialog med markedet, noe som gjør denne type møter viktige. Kontraktene vil være både steds- og oppgavetilpassesde, men også endringer i krav og teknologi vil påvirke praksis.

Nikolaisen var tydelig på det stilles høye forventninger til leverandørene av kunnskapstjenester både når det gjelder forståelse av Statsbyggs rolle og behov, men også arkitektene og rådgiverne uttrykte krav til Statsbygg som en foregangsbyggherre og forvalter. En suksessfaktor i alle prosjekter vil være at partene kjenner hverandre best mulig.

I fremtiden vil man nok kunne se flere funksjonskontrakter og færre detaljspesifiserte forespørsler.

- Dette er i tråd med Abelias syn om at oppdragsgivere må gi leverandørene mulighet til å konkurrere om de beste løsningene. Bare på denne måten skapes det rom for innovasjon, sier Tore Frellumstad. Derfor er det viktig for Abelia å legge til rette for at medlemmer kan møte sentrale oppdragsgivere og beslutningetakere til åpen diskusjon og samtale. Dette er noe vi kommer til å fortsette med, sier Frellumstad.

Les også oppslaget på bygg.no her

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92