Hvert år kjøper statlige virksomheter varer og tjenester for 213 milliarder kroner, og Statens innkjøpssenter skal inngå og forvalte felles avtaler for disse virksomhetene. Avtalene vil være obligatoriske å bruke, og det vil kun være mulig med elektroniske bestillinger.

- Statens innkjøpssenter er etablert, og det er obligatorisk for statlige innkjøpere å følge felles avtaler. Derfor er det viktig at våre medlemmer kjenner til dette og følger med på utlysinger i Doffin, sier fungerende avdelingsdirektør for næringsjus i NHO, Arnhild Gjønnes.

For å sikre en effektiv forvaltning av avtalene vil all informasjonsutveksling være basert på EHF-formatet. For kunder som har et elektronisk innkjøpssystem og bruker Ehandelsplattformen eller mottar kataloger via aksesspunkt vil oppdaterte kataloger distribueres automatisk ut til oppdragsgivers innkjøpsløsning.

Det er imidlertid et behov for en enkel plattformuavhengig bestillingsløsning for statlige virksomheter som ikke har egne bestillingssystemer. Difi inviterer derfor til en leverandørkonferanse 11. mars der behovet for løsning og finansieringsmodell for en slik nettbutikk vil bli utdypet.

Difi ønsker en dialog med markedet for å finne løsninger som best kan dekke behovet, og vil etter 17. mars åpne for dialogmøter med enkeltleverandører for de som ønsker det.

Leverandørkonferansen holdes fredag 11. mars klokken 09.00-11.00 hos Difi på Grev Wedels plass 9 i Oslo. Påmelding til konferansen skjer til statens.innkjopssenter@difi.no innen onsdag 9. mars klokken 08.00. Oppgi navn, stilling, firma, mobiltelefonnummer og e-postadresse. Difi har begrensede lokaler, og ber interesserte om å være raske med påmelding.

Leverandørkonferansen vil bli streamet og lagt ut på nettsidene www.difi.no i etterkant.