Dagens helsesektor er ikke bærekraftig på lengre sikt. Ny teknologi og tjenesteutvikling vil være avgjørende for å møte nye krav og stigende forventninger, og for å opprettholde kvaliteten på helsetjenestene.

Ingen har interesse av uhensiktsmessige eller utdaterte løsninger. Offentlig sektor kan spare 20-30 milliarder kroner kun gjennom forbedrede anskaffelsesprosesser, og mye av dette kan hentes i helsesektoren. Altfor omfattende rammeavtaler hindrer innovasjon, og leverandørmonopoler i flere deler av verdikjeden svekker konkurransen. Dertil utvikler offentlige aktører sine egne løsninger i konkurranse med markedet.

Det bør ikke være vanskelig å stille krav til at en teknologisk løsning kan "snakke med" andre applikasjoner, eller at leveransen kan vedlikeholdes eller videreutvikles av andre. Samspill mellom små og store aktører vil bidra til økt innovasjon og dermed mer valuta for pengene. Abelia og NHO jobber aktivt med å initiere møteplasser hvor både brukere, ansatte, leverandører og innkjøpere finner felles løsninger. Legeforeningen skal ha honnør for å stille diagnosen, men flere bør være med å foreskrive medisinen. 

Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 29. juni 2015

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842