Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå det særnorske regelverket om offentlige anskaffelser. Målet er å forenkle og forbedre dagens regler.

- Vi har fått en rekke tilbakemeldinger fra de som bruker disse reglene om at de oppfattes som kompliserte og byråkratiske. Dette er et regelverk som har stor samfunnsmessig betydning. Da er det viktig at det fungerer optimalt, sier statsråd Rigmor Aasrud.

Les hele pressemeldingen om modernisering av regelverket her.

For høye kostnader

- Et hvert tiltak som kan bidra til å redusere transaksjonskostnadene, det vil si de samlede kostnadene for innkjøper og leverandører, for å gjennomføre anskaffelsesprosessene vil være positivt, sier Frellumstad. Vi vet fra undersøkelser at særlig små leverandører avstår fra å ha offentlige oppdragsgivere fordi kostnadene med å levere tilbud er for høye. I enkelte tilfeller kan de faktisk overgå verdien av leveransen, fortsetter han.

Videre er det viktig å la leverandører få konkurrere på kompetanse. Da blir det viktig å legge til rette for en god dialog mellom innkjøper og potensielle leverandører, samt fokus på andre kriterier enn lavest pris. Anskaffelser under terskelverdiene kan typisk være innkjøp av rådgivning for å avdekke et behov eller utrede muligheter. Slik rådgivning vil ha avgjørende betydning for oppdragsgivers valg og utfallet av den endelige leveransen. Det kan eksempelvis være å vurdere en offentlig byggherre som skal vurdere beliggenhet, behov for plass, romplaner og tekniske løsninger. Å finne frem til den beste rådgiveren vil kunne gi både store besparelser, effektiviseringsgevinster og miljøoptimalisering.

Det er viktig å ha i tankene at kjøp av kunnskapstjenester avviker sterkt fra kjøp av varer og tjenester som lett kan beskrives. Det er viktig at regelverket tar hensyn til dette, avslutter han.

Her finner du utvalgets mandat

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92