Fakta:

«Fornyingsdepartementet har foreslått å øke gebyrene for å klage inn saker til KOFA. Fra 1. juli foreslår departementet at det skal koste en bedrift 1.000,- kroner å få behandlet en klage på ulovlige direkteanskaffelser. I dag er dette gratis.»

Abelia mener:

De nye satsene er for høye og vil føre til at de små og mellomstore bedriftene vil kvie seg for å klage.

Fornyingsdepartementet har foreslått å øke gebyrene for å klage inn saker til KOFA. Fra 1. juli foreslår departementet at det skal koste en bedrift 1.000,- kroner å få behandlet en klage på ulovlige direkteanskaffelser. I dag er dette gratis. Enda dyrere blir det hvis bedriftene mener at det offentlige har brutt regelverket. Her må bedriften punge ut med hele 8.000,- kroner for å få behandlet saken i klageinstansen KOFA. I dag er det et klagegebyr på 860,- kroner.

Vil kvie seg for å klage

Formålet med KOFA er å sikre raske avgjørelser på et relativt lavt konfliktnivå, stille til rådighet en billig og smidig løsningsmodell for tvister ved offentlige anskaffelser og samtidig skaffe et effektivt alternativ til domstolsbehandling. Dette gjør KOFA til håndhevingsorganet for regelverket om offentlige anskaffelser. - De nye satsene er for høye og vil føre til at de små og mellomstore bedriftene vil kvie seg for å klage, mener Gjønnes.

Det finnes i dag så mange reelle overtramp av regelverket, uregelmessigheter som svært ofte rammer små tilbydere. Det nye klagegebyret er småbedriftsfiendlig og skaper et alt for høyt gjerde for vaktbikkja som skal overvåke markedet. Det er bedriftene som er vaktbikkja på det offentlige markedet, sier Gjønnes. NHOs Team Offentlige anskaffelser behandler stadig en strøm av pågang fra bedrifter som mener seg urettferdig behandlet av det offentlige.

Team offentlige anskaffelser

Du kan ta kontakt med Lillann Norseng, advokat i Abelia ved spørsmål vedrørende offentlige anskaffelser. Norseng inngår i NHOs Team for offentlige anskaffelser. NHO har også en egen hotline for offentlige anskaffelser som tar imot henvendelser og tilbyr veiledning på telefon. Mer informasjon om hotline for offentlige anskaffelser finner du på NHOs hjemmesider.

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770