"Games in the city"-konseptet

Arbeidet med å planlegge OL og Paralympics i 2022 startet i juni 2012. Det er allerede utarbeidet både konseptutredning og samfunnsøkonomisk analyse. Styrende for arbeidet har i følge Eli Grimstad vært å besvare spørsmålet: Hva vil IOC stemme frem? Svaret på dette er det såkalte "Games in the city"-konseptet. Alle lekene, med få unntak, skal foregå i Oslo. Arenaene skal ligge i en ring rundt folkefesten i sentrum. Byrådsleder Stian Berger Røsland mener at Norges hovedstad kanskje er den eneste hovedstaden i verden som kan gjennomføre olympiske vinterleker og Paralympics.

Arven fra OL i 1952 er viktig og Grimsby viste i den anledning til flere anlegg som ble bygget den gangen og som vi fremdeles har glede av. Dette vil også være forutsetningen for et nytt OL.

Helhetlig og bærekraftig regions- og byutvikling

Til sammen vil det være 2.600 deltakere og 2.5 millioner tilskuere under OL. Det betyr at i tillegg til å bygge og oppgradere arenaer må det også tenkes helhetlig og bærekraftig regions- og byutvikling med vekt på Oslo øst. I tillegg til de sportslige fasilitetene skal det også bygges deltakerlandsby med 4000 senger og en medielandsby med 1000 senger. Oslo må også bygge et mediesenter på 73.000 kvadratmeter. Byrådet anbefaler i den anledning videre utredning av Kjelsrud og Økern som plasseringer for medie- og deltakerlandsby. Etter byrådets mening har Kjelsrud den største transformasjonskraften, og vil dermed kunne gi den største byutviklingsgevinsten.

Kostnadene

Et eventuelt arrangement innebærer betydelige overføringer fra staten til Oslo kommune. Likevel må kommunen også være forberedt på å bidra med penger, i motsetning til det som var tilfelle under OL på Lillehammer. De totale offentlige kostnadene er beregnet til mellom 20 og 23 milliarder kroner. Eli Grimsby sa også at det er kalkulert med private investeringer for 10 milliarder kroner, mens de offentlige investeringene beløper seg til om lag 6 milliarder. Hun kunne også fortelle at prisen på de anleggene som må bygges i Oslo-regionen før OL er beregnet til 2,74 milliarder kroner.

- Eli Grimsby inviterte næringen til å komme med forslag og innspill, sier advokat Tore Frellumstad i Abelia. Hun var tydelig på at døren er åpen og at alle konstruktive forslag mottas. Det kom flere spennende tanker og kommentarer fra arkitekter og rådgivende ingeniører under møtet. NHO har et tett samarbeid med Oslo2022 om næringsutvikling i forbindelse med et OL.

5. juni behandles i OL-saken i Oslo bystyre. Med et positivt vedtak i bystyret sendes søknad om statsgaranti påfølgende dag. Det skal være folkeavstemning 9. september. 31. juni 2015 bestemmer Den internasjonale olympiske komiteen hvem som får vinter-OL i 2022.

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92